Hiển thị tất cả 17 kết quả

Máy dò khí rò rỉ, thiết bị đo khí rò rỉ (Gas detector)

Một máy dò khí là một thiết bị phát hiện sự hiện diện của khí trong một khu vực, thường là một phần của một hệ thống an toàn . Loại thiết bị này được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí hoặc các phát thải khác và có thể giao tiếp với hệ thống điều khiển để quá trình có thể tự động tắt. Một máy dò khí có thể báo động cho các nhà khai thác trong khu vực nơi rò rỉ đang xảy ra, cho họ cơ hội để lại. Loại thiết bị này rất quan trọng vì có nhiều loại khí có thể gây hại cho đời sống hữu cơ, chẳng hạn như con người hoặc động vật.

Máy dò khí có thể được sử dụng để phát hiện khí dễ cháy , dễ cháy và độc hại , và sự suy giảm oxy . Loại thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và có thể được tìm thấy ở các địa điểm, chẳng hạn như trên giàn khoan dầu, để theo dõi quá trình sản xuất và các công nghệ mới nổi như quang điện . Chúng có thể được sử dụng trong chữa cháy .

 


Phát hiện rò rỉ khí là quá trình xác định rò rỉ khí nguy hiểm tiềm tàng bằng cảm biến. Những cảm biến này thường sử dụng một báo động âm thanh để cảnh báo mọi người khi một khí nguy hiểm đã được phát hiện. Việc tiếp xúc với khí độc cũng có thể xảy ra trong các hoạt động như sơn, khử trùng, nạp nhiên liệu, xây dựng, khai quật đất nhiễm bẩn, bãi chôn lấp, đi vào các chỗ bít bùng, vv Các cảm biến thông thường bao gồm cảm biến khí dễ cháy, đầu dò quang hóa, cảm biến điểm hồng ngoại , cảm biến siêu âm , cảm biến khí điện hóa và cảm biến bán dẫn. Gần đây, các cảm biến hình ảnh hồng ngoại đã được đưa vào sử dụng. Tất cả các cảm biến này được sử dụng cho nhiều ứng dụng và có thể được tìm thấy trong các nhà máy công nghiệp, nhà máy lọc dầu, sản xuất dược phẩm, thiết bị khử trùng, nhà máy bột giấy, máy bay và cơ sở đóng tàu, hoạt động hazmat, cơ sở xử lý nước thải, xe cộ, không khí trong nhà kiểm tra chất lượng và nhà cửa.