Máy đo khoảng cách Laser Bosch GLM400CL

  • Đo chiều dài 122m
  • Có camera zoom điểm đo
  • Công nghệ đo laser chính xác
  • Công nghệ hiện đại hàng đầu