Máy đo khoảng cách laser PCE-LDM 45

– Khoảng cách: lên tới 40 m
– Chức năng Pythagoras
– Tính toán diện tích và thể tích