Máy đo khoảng cách SNDWAY SW-S70

  • Phạm vi đo: 0,05 – 70M
  • Độ chính xác: ¡À2 mm (0,079 inch)
  • Đơn vị có thể chọn: m, ft, tính bằng
  • Min. Đơn vị hiển thị: 1mm