Máy đo laser cân bằng GEO-FENNEL DuoCrossPointer3 HP

  • Tầm tự cân bằng ± 4o.
  • Độ chính xác ± 3mm/10m
  • Chức năng laser tia 2 ke: trần và sàn
  • Bán kính làm việc 20m*