Máy dò lỗ hổng nhỏ Elcometer FD700

  • Tầm nhìn vượt trội trong ánh sáng mặt trời (AMOLED)
  • màn hình màu VGA (320×240 pixel)
  • Bộ công cụ định cỡ: DAC, AWS, TCG, DGS