Máy đo lượng tử ánh sáng quang hợp TES-1339P

  • Đo cường độ sáng.
  • Điểm – hàm trung bình.
  • Hệ số hiệu chỉnh người dùng (CAL) và chức năng hiệu chỉnh quang phổ (SCF). (bao gồm đèn LED)