Máy đo mật độ khói Testo 308

  • Menu dễ hiểu, tự giải thích
  • Hiển thị phân đoạn rõ ràng
  • Hiển thị chiếu sáng
  • In IR dễ dàng