Máy đo màu TES-135A

(26 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra sự khác biệt màu sắc giữa hai mẫu.
  • Kinh tế, di động và dễ sử dụng.
  • Sự khác biệt màu sắc hiển thị Δ (L *, a *, b *), Δ (E * ab,