Máy đo môi trường đa năng Lutron LM-9000

  • Hiển thị: Màn hình LCD 8 mm
  • Đo lường: Máy đo gió, Độ ẩm, Nhiệt độ. Ánh sáng
  • Độ ẩm hoạt động: Tối đa 80% RH.