Máy đo môi trường Extech EN300 (5 in 1)

  • Đo vận tốc không khí, ánh sáng, độ ẩm tương đối (rh), nhiệt độ và âm thanh
  • Đi kèm với giá ba chân và giao diện PC RS-232