Máy đo mức âm thanh Extech 407732

Máy đo mức âm thanh Extech 407732 là một thiết bị có độ chính xác cao, đáp ứng tiêu chuẩn ANSI và IEC 651 Loại 2. Máy đo mức âm thanh Extech 407732 có dải đo cao (65 đến 130dB) và thấp (35 đến 100dB) cho phép sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Các chức năng của máy đo mức âm thanh Extech 407732 bao gồm giữ dữ liệu và giữ tối đa.