Máy đo mức âm thanh TES-660A / TES-660

  • Không có Mic. Yêu cầu cáp mở rộng.
  • Kích thước nhẹ và nhỏ
  • Pin sạc
  • Tính toán tất cả các tham số liều tiếng ồn phổ biến Dải động rộng từ 70 đến 140dB đầy đủ
  • Đo đồng thời tỷ giá hối đoái 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB
  • An toàn nội tại (660A)