Showing all 13 results

Máy đo năng lượng mặt trời- Solar Power Meter

Máy đo năng lượng mặt trời (Solar Power Meter) là thiết bị đo năng lượng của ánh sáng mặt trời, năng lượng bức xạ của mặt trời. Các dụng cụ đo, đồng hồ đo bức xạ năng lượng mặt trời