Máy đo nhiệt độ, điểm sương Elcometer 319

  • Cảm biến nhiệt độ mạnh mẽ
  • Dễ sử dụng, cấu trúc menu trực quan
  • Cân nặng : 300g