Máy đo nhiệt độ độ ẩm, CO2 Lutron MHB-383SD

  • Hiển thị và ghi lại CO2 0-4000ppm, RH 10-90% và nhiệt độ 0-50 º C
  • Màn hình LCD lớn
  • Ghi dữ liệu từ 5 đến 600 giây hoặc tự động