Máy đo nhiệt độ độ ẩm gỗ Wagner TH-200

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối.
  • Tính nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ bầu ướt.
  • Tính chỉ số nhiệt và nhiệt độ quả cầu ướt.