Máy đo nhiệt độ/độ ẩm Hanna HI9565

  • Thang đo RH: 0.0 to 100.0% RH
  • Độ phân giải RH: 0.1% RH
  • Thang đo nhiệt độ: -10.0 to 60.0°C / -4.0 to 140.0°F
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C /±0.1°F