Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Kimo KH 50

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm loại KH-50 với cảm biến bên trong (từ -20 đến + 70 ° C và từ 5% đến 95% rh) với màn hình 1 dòng, IP640 có hỗ trợ từ tính.