Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2 Lutron CO2-9914SD

  • Độ ẩm: 5 đến 95% RH.
  • Điểm sương: -25.3 đến 48.9 oC, oC / oF.
  • Nhiệt độ. khoảng: 0 đến 50.0 oC, oC / oF.
  • Cảm biến CO2: NDIR, độ tin cậy lâu dài.