Máy đo nhiệt độ Huatec 310

  • TM-6862 là giải pháp kinh tế hiệu quả và dễ sử dụng.
    • Độ phân giải 0, 1 °
    • Chức năng giữ kết quả
    • Trọn bộ hoàn chỉnh, cùng hướng dẫn sử dụng