Máy đo nhiệt độ kiểu K, J, T, S Kimo TK112

Đồng hồ đo nhiệt độ cho cặp nhiệt điện loại K, loại J, loại T, loại S. Được trang bị nhiệt độ delta, 2 kênh, 5 nút, màn hình LCD 4 dòng và hiển thị giá trị tối thiểu / tối đa. Các cảm biến được đặt hàng riêng.