Máy đo nhiệt độ Lutron MTM-380SD

  • Thời gian phản ứng khoảng. 1 s
  • Một thăm dò TP-01 bao gồm
  • Kích thước: 132 x 80 x 32 mm
  • Trọng lượng: 240 g