Máy đo nhiệt độ Lutron TM-924F

  • T1, T2, Loại K cặp nhiệt điện, -50 đến 1300 oC.
  • TM-924F: oF, 0,1 độ / 1 độ.
  • Giữ dữ liệu, hiển thị LCD với ánh sáng trở lại.
  • DC 9V (006P) pin 9V hoặc bộ chuyển đổi DC