Máy đo nhiệt độ Lutron TM-966

(407 đánh giá của khách hàng)

  • Giá trị bức xạ sẵn ở 0,95
  • Giá trị phát xạ điều chỉnh 0,1-1,00.
  • Độ ẩm hoạt động 386 g/0.85 LB