Máy đo nhiệt độ Lutron TM-966A

  • Màn hình LCD, 31 mm x 43 mm.
  • Kích thước 203 x 197 x 47 mm.
  • Trọng lượng 386 g/0.85 LB