Máy đo nhiệt độ Lutron WBGT-2009

  • Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50 ° C.
  • Trọng lượng: 489 g/1.08 LB
  • Kích thước: 177 x 68 x 45 mm