Máy đo nhiệt độ PCE-660

  • Laser kép cho thấy đường kính điểm
  • Điều chỉnh độ phát xạ
  • Chức năng báo thức