Máy đo nhiệt độ PCE-HPT 1

  • Tự động tắt
  • Độ chính xác cao
  • Đèn nền