Máy đo nhiệt độ và độ ẩm GEO-FENNEL FHT 100

  • Tầm đo nhiệt độ: -30oC – +100oC.
  • Tầm đo độ ẩm: 0 – 100% RH.
  • Nhiệt độ điểm đọng sương: -30oC – +100oC.
  • Nhiệt độ bầu ướt: 0oC – +80oC.