Máy đo nhiệt độ hồng ngoại PCE-666

  • Độ phân giải 0,1 ° C / 0,1 ° F
  • Đo khác nhau phạm vi
  • Điều chỉnh phát xạ