Máy dò nhiệt Milwaukee M12 TD-202C

  • Độ phân giải cảm biến 7,854 pixels (102 x 77)
  • Phạm vi nhiệt độ (° C) -10⁰C tới 330⁰C (14⁰F tới 626⁰F)
  • Độ chính xác ±5°C hoặc 5%
  • Độ nhạy nhiệt (° C) 0.1 tại 30