Máy đo nội trở pin ắc quy Hioki BT3562A

– Tầm đo điện trở: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ

– Thang đo điện áp: 6 V/60 V/100 V

– Trang bị cổng LAN để kết nối

– Độ chính xác cao, tốc độ đo nhanh