Máy đo oxy hòa tan cầm tay Hanna HI9146

  • Vỏ chống thấm mạnh mẽ làm cho nó lý tưởng cho việc sử dụng đồng ruộng.
  • Cài đặt và hiệu chỉnh đồng hồ của bạn ngay lập tức với hiệu chuẩn 1 điểm.
  • Hoàn hảo cho giám sát nước và nước thải, môi trường và nuôi trồng thủy sản.