Máy đo pH da Hanna HI99181

  • Chỉ thị điều kiện điện cực
  • mV đo pH để kiểm tra điện cực
  • HI-14143/50 pH chuyên dụng với cảm biến nhiệt độ tích hợp
Danh mục: Từ khóa: ,