Máy đo pH / EC / TDS Hanna HI9810-6

  • Giao lộ
  • Bù nhiệt độ tự động
  • Hiệu chuẩn hai điểm
Danh mục: Từ khóa: