Máy đo pH Hanna HI8010

  • Thang đo: 0.00 đến 14.00 pH
  • Độ phân giải: 0.01 pH
  • Độ chính xác: ±0.01 pH
  • Chuẩn pH: Bằng tay, 2 điểm bằng vít chuẩn (offset ±1 pH; slope: 85 to 105%)
  • Bù nhiệt: Bằng tay từ 0 đến 100 °C