Máy đo ph Lutron PH-230SD

  • Đo độ ph
  • Có khả năng đo pH từ 0 tới 14 PH
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp môi trường, thủy sản