Máy đo quang phổ đa chỉ tiêu Hanna HI801-01

  • Bước sóng ánh sáng đo từ 340nm đến 900nm.
  • Trang bị hệ thống quang học tiên tiến, độ chính xác cao như phòng thí nghiệm.
  • Cho kết quả chính xác và nhất quán với bất kỳ môi trường đo nào.
  • Không cần chuyển đổi đơn vị đo lường