Máy dò rò rỉ gas KIMO FG110

Phát hiện và đo hàm lượng khí trong không khí
Thích hợp để phát hiện các loại khí khác nhau
Đầu dò cổ ngỗng linh hoạt