Máy dò rò rỉ halogen Elitech HLD-200+

Cung cấp 7 mức độ nhạy khác nhau.
Phát hiện các khí Gas rò rỉ Halogen như: CFCS, HFC, HCFC
Phát hiện rò rỉ khí Ethylene Oxide