Máy dò rò rỉ PCE-LD 1

  • Báo động bằng âm thanh và hình ảnh
  • Dễ sử dụng
  • Đèn báo LED ba màu cho thấy nồng độ khí