Máy đo rpm Fluke 930

Tính năng, đặc điểm:

  • Màn hình backlit 6 chữ số để hiển thị dữ liệu dễ dàng
  • Nhắc nhở phát hiện tín hiệu giảm thiểu số đọc sai
  • Giá trị tối đa / tối thiểu / trung bình và kết quả cuối cùng