Máy đo rung PCE-VM 25

– Sơ đồ đồ họa của xu hướng
– Đầu ra cho tai nghe
– Nhiều ngôn ngữ
– Màn hình OLED