Máy đo rung PCE-VM 3D

  • Đo tốc độ và tốc độ
  • Đo tốc độ và tần số quay
  • Màn hình LCD với đèn nền
  • Dải tần số lớn