Máy đo thứ tự pha TENMARS TM-601N

– Kiểm tra thứ tự pha. Ba giai đoạn cài đặt và bảo trì động cơ.
– Kiểm tra động cơ cho hướng quay.
– Xác định thứ tự pha của hệ thống điện ba pha.
– Cho biết giai đoạn bình thường hoặc đảo ngược cũng như mất pha.