Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ Lutron AM-4234SD

Chức năng:

  • Vận tốc không khí
  • Luồng khí
  • Độ ẩm
  • Điểm sương