Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ Lutron AM-4247SD

  • Đóng băng màn hình dọc .
  • Đầu dò độ ẩm: dài 197 mm (7,8 inch).
  • Đầu vào bộ chuyển đổi DC 9V.