Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4210E

  • Kích thước đồng hồ: 135 x 60 x 33 mm
  • Trọng lượng 135 x 60 x 33 mm.
  • Độ ẩm hoạt động Less than 80% R.H.
  • Nhiệt độ hoạt động 0 to 50℃