Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron MY-81AP

  • Nhiệt độ. : 0-50 °C, °C / oF.
  • Dải đo nhiệt độ loại K -50.0 – 100.0 ℃
  • Dải đo nhiệt độ loại J -50.0 – 100.0 ℃